بسمه تعالی

با یکی از دوستان داشتیم از جلوی یه بانک رد میشدیم دیدم زده تسهیلات 6 درصد گفتم شاید مسلمون شدن! رفتم پیش رئیس بانک و با یه روی نسبتا خوشی از ما استقبال کرد و شرایطش رو پرسیدم دیدم میگه آره باید 6 ماه اول پولت پیش ما بمونه ( تعیین شرط) بعدش 6 درصد سالیانه که خیلی بیشتر از 6 درصد میشه باید قسطهاش بدی.... !

گفتم اگر بخوام اینجا سپرده گزاری کنم چطور ؟ دیدم با افتخار میگه : مـــــــــــــــــــــــا 20 درصد سود مشارکت (خب پدر بیامرز بگو نزول دیگه) به شما میدیم .... تازه موقع خروج ما از جاش پا شد و کم بود به چایی مهمونمون کنه ... احترامی که میکرد قابل ستایش بود اما ...

 

اما از همین لقمه هاست که میان سر حسین (ع) نوه رسول الله رو از بدن جدا میکنن. آقا جان لقمه حرام به هر شکلی پدر آدمو در میاره ... چرا واسه هر کار غیر شرعیمون اسم جدید میزاریم؟!

 

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا