خبر خوب و خوشی دیروز دستم رسید که هم خوشحالم کرد و هم ناراحت و افسوس رو با خودش برام آورد

دوستمون احمد آقا راهی جبهه های حق علیه باطل در سوریه شدن و ما را تنها گذاشتن .... ان شاالله که به سلامت بر میگردن

اما خب این بزرگمرد تاریخ، فارغ التحصیل دانشگاه شریف، استاد علم و اخلاق ما رو در افسوسی بزرگ تنها گذاشتند و رفتند

 

از بزم طرب باده گساران همه رفتند

ما با که نشینیم که یاران همه رفتند

 

#کلنا_عباسک_یا_زینب