جواد نوری

دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

علاقه مندی ها:: مطالعه، تدریس، دوچرخه سواری و تیراندازی