عاشقی دردسری بود نمی دانستیم
حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم
پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم
شرط بی بال و پری بود نمی دانستیم
🌺🌹💐🌸🌼🌷
تا ظهورت چقدَر فاصله داریم آقا
آه از جمعه ی بی تو گله داریم آقا
رفته بودی که بیایی چقدَر طول کشید
عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید
ما برای خودمان این همه گفتیم بیا
نذر کردیم به پای تو بیفتیم بیا
تو طبیب دل غم دیده ی مایی آقا
ما که مردیم بیا پس تو کجایی آقا؟
💐🌺😭😔🌹🌷
جنگ امروز به دنبال اصول دین است
این همان زخم قدیمی است ببین چرکین است
چشم وا کن اخوی! خوب ببین یار کجاست
نخل بسیار ولی میثم تمار کجاست؟
أین عمّار؟ کجایید جوانان وطن؟
أین عمّار؟ بیایید جوانان وطن
🌺🌹💐🌸🌼🌷

دریافت فایل صوتی: عاشقی دردسری بود نمی دانستیم
حجم: 5.34 مگابایت