امتحان کارشناسی ارشد با همه ی سختی هاش تموم شد و نتیجش هم... میسپریم به خدا

فک کنم وقت بیشتری پیدا کنم بیام اینجا wink

 

یه سلامی هم عرض کنیم خدمت:

زندگی جدید، سلااااام