اگه بشه یکی از آرزوهای علمی من برآورده بشه دوست دارم ...

سخنران یکی از کنفرانس های TED باشم

 

حالا چی هست؟

 

مشاهده ی عکس با اندازه اصلی