هوای امروز شهر خیییییلی جالبه

 

همزمان توی هوا آفتاب سوزانه

 

 

و بارش بارون شدید هم داره ما رو خیس میکنه