یک سری از آدمها هستند که همیشه در نظر دیگران زیبا می آیند ، حتی اول صبح ، حتی آخر شب ! همیشه دلشان میخواهد او هم در بینشان باشد ، حرف که میزند حتی اگر مسئله ی مهمی نباشد همه گوش میشوند برای شنیدنشان ، بچه ها دوستش دارند و بزرگترها همیشه او را با لبخند نگاه میکنند ، همه جا حرف از خوبی اوست ! مثل شیرینی خامه ای میمانند ! آدم از اذیت کردنشان هم لذت میبرد ، از حرص خوردنشان ، ابرو در هم کردنشان .

آدمهایی که عادی تر از همه ی دیگران هستند اما بی اندازه شیرین و دلچسب به نظر می آیند

این آدمها را میشناسید ؟