ایاک نعبد و ایاک نستعین؛

دروغ تکراری هر روز و شب.

بت پرستی هایم انگار پایان ندارد

 

 

پ.ن: الهی! از خواندن نماز شرم دارم و از نخواندن آن بیشتر. (الهی نامه علامه حسن زاده)