سلام

راه اندازی این وبلاگ بهونه ای شد شعرهای قدیمیم رو پیدا کنم smiley

 

  رَستم زخاک کوی دوست جانا پریشانم مکن

اندر هوای بوی خود از نا امیدانم مکن

 

آخر به آیین کجا خامی بود بی مایگی

گر تو قضا چون میکنی بی دین و ایمانم مکن

 

گشتم خموش, کردم صیام, از لیله القدر تا به شام

تا موسم سبز صبا, از روزه خوارانم مکن